• Hjem

Arbeidsmiljø i grenseland

KURS - Arbeidsmiljø i grenseland - 3 timer

Vi er alle ansvarlige for å bidra til et godt og påregnelig arbeidsmiljø i egen virksomhet

 

Innhold:

  • Hvilke lover og regler gjelder for et arbeidsmiljø
  • Hvilket ansvar, rettigheter og plikter har arbeidsgiver / ledere
  • Hvilket ansvar, rettigheter og plikter har medarbeidere
  • Rolleavklaringer
  • Hvordan kan du bidra til å forebygge og håndtere uheldige forhold og hendelser (konflikter, mobbing og trakassering)

 

Deltakere:

  • Arbeidsgivere og ledere, vernetjeneste og tillitsvalgte, HR- og HMS-personell og medarbeidere

 

Pris:

  • Kr 15.000,- eks mva.

Leveres av org.psykologer / kliniske psykologer hos Census

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt – tilpasset bedriftens behov

Ta kontakt for informasjon

Tags: Kurs, Systematisk HMS-arbeid , Psykososialt arbidsmiljø

Kontakt oss

Snakk med oss

Census er del av