• Hjem

MTM

MTM II ®

MTM IIMedarbeiderne er virksomhetens viktigste ressurs. 

Å ha ledere og medarbeidere som motiveres av sine arbeidsoppgaver og verdsetter sin egen virksomhet er gull verdt for arbeidsmiljø og resultater. MTM II ® er et verktøy som kan fortelle din bedrift i hvilken grad dette er tilfelle, og hvilke faktorer i arbeidsmiljøet som bidrar. 

MTM II ® fanger også opp faktorer som hemmer motivasjon og arbeidsglede, og som i verste fall kan skape belastning, slitasje og  et dårlig arbeidsmiljø.

Med MTM II ® får du en viktig kunnskap om tilstanden i bedriften og en metode for å påvirke det i riktig retning.

MTM II ® arbeidsmiljøundersøkelse er et meget anvendelig redskap når det gjelder kartlegging og vurdering av organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, jf. Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften.

For at MTM II ® skal være et godt utviklingsverktøy for ledere og medarbeidere kreves det en strukturert tilnærming til hva som skal måles, god forankring av prosjektet og ikke minst; oppfølging av gode og dårlige resultater i etterkant.

For utviklingsorienterte bedrifter vil MTM II ® benyttes for å:

  • 1 Tilføre kunnskap om og øke trivsel, helse og yteevne blant ledere og medarbeider
  • 2 Skape høyere effektivitet
  • 3 Tilføre leder og medarbeider verktøy for å avdekke og finne løsninger på opplevde problemer
  • 4 Bidra til medarbeiderskap
  • 5 Synliggjøre det som fungerer godt
  • 6 Forebygge konflikter
  • 7 Bedre arbeidsmåter
  • 8 Bygge en kultur preget av trygghet, tillit, åpenhet og ansvarlighet

MTM II ® lederopplæring

MTM II ® lederopplæring

Ledere skal i 80 -90 % av tilfellene lede utviklingsarbeidet i egen enhet uten bistand fra eksterne eller interne konsulenter, og ledere blir ansvarlige for å tilføre medarbeiderne kompetanse både på tematikk i MTM ® og hvordan man skaper entusiasme og medarbeiderskap. For at leder skal kunne nyttiggjøre seg arbeidsmiljøundersøkelsen MTM ® og tilføre sine medarbeidere kompetanse, tilbyr Stamina Census målrettet opplæring som tilfører ledere kunnskap.  MTM ® lederopplæring gjennomføres internt hos de enkelte virksomheter etter avtale.

Ta kontakt for infomrmasjon

Psykososialt arbeidsmiljø

CensusStamina 2 smallLes om vår MTM II

Organisasjonen din har et potensiale - engasjement bidrar til å hente det ut

Stamina Census hjelper virksomheter til å etablere et engasjerende arbeidsmiljø og bistår med å legge til rette for økt trivsel og produktivitet.

Human Capital - virksomhetens ansatte - er den viktigste ressursen du forvalter.  Medarbeidere representerer et stort potensiale som kan gi både økt effektivtet og overskudd i virksomheten.

Ny forskning viser at eierskap til arbeidsoppgavene, engasjement og påvirkningsmulighet er viktige suksessfaktorer for et produktivt og positivt arbeidsmiljø.

En arbeidsmiljøkartlegging er en temperaturmåler for nåsituasjonen og danner grunnlaget for videre organisasjonsutviking.  Census har verktøyene og fagfolkene som kartlegger utviklingsområder og deretter bistår med å legge til rette for økt trivsel og produktivitet.

Våre konsulenter hjelper virksomheten å målstyre innsatsen og tiltakene, slik at du får full effekt av innsatsen.

Kontakt oss

Snakk med oss

Census er del av