Kontakt oss

Oslo
Trondheim

Besøksadresse:

Sognsveien 75 D,
Ullevaal Stadion,

0855 Oslo

Postadresse:

Stamina Helse AS
Att: Stamina Census

Postboks 4903, Nydalen
0423 Oslo

Besøksadresse:

Havnegt. 9 - Pirsenteret
Oppgang C, 4 etg

7010  Trondheim 

Postadresse:

Stamina Census
Postboks 1220 Sluppen

7462 Trondheim

  Telefon/support:+47 400 05 896

  E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Ruth Eva Gagliardi
Ruth Eva Gagliardi
Leder
- Masters of Organisational Psychology.
465 03 487 

 

Tore Hegstad
Tore Hegstad
Org. psykolog- Cand psychol.
957 90 827 
 Jan Norman Bjørkmo
Jan Norman Bjørkmo
Org. psykolog - Cand psychol.
916 03 876
 
 Audun Bredrup Petersen
Audun B. Petersen
Spesialist i arbeids. og org.psykologi - Cand psychol.
481 63 707
 
ellengjul svhELLEN GJUL
Spesialist i klinisk samfunnspsykologi - Cand. psychol
480 62 950 
kristin dilleKRISTIN DILLE
Spesialist i organisasjonspsykologi - Cand psychol.
416 51 936
birgit sornes svh
Birgit Sørnes
Org. psykolog - Cand psychol.
998 71 719 
 
Marte Kristiansen
Marte Kristiansen
Prosjektkoordinator - Helsesekretær
928 21 814
   

 

Prosjektkoordinator og off.godkj. sykepleier

Berit Hammer

Prosjektleder - Bachelor Mngt.

Marte Kristiansen

Prosjektkoordinator - Helsesekretær

Jan Norman Bjørkmo

Org. psykolog - Cand psychol.

Jan Norman Bjørkmo er utdannet psykolog ved Universitet i Tromsø (1996).

Han har hele tiden som psykolog arbeidet opp mot problemstillinger i arbeidslivet. Han har bistått på alle nivå, fra ledergrupper i store virksomheter til rådgivning og samtaler med den enkelte leder og medarbeider. Jan Norman har bred erfaring med arbeidsmiljøprosesser i store og små organisasjoner , og spesielt arbeidsmiljøundersøkelser (ca 20 virksomheter) og vurderinger av utviklingsbehov vedrørende psykososiale arbeidsmiljø.

Oppdrag inkluderer gjennomføring og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelser, organisasjons- og konfliktanalyser (kvalitativ metode), konflikthåndtering, faktaundersøkelser, teamutvikling, generell lederrådgivning (lederrollen, personalhåndtering og endringsprosesser), bistand ved lederseleksjon. Bjørkmo har tidligere erfaring som nasjonal prosjektleder i Arbeidstilsynet (psykososialt arbeidsmiljø) med god kjennskap til juridiske vurderinger på feltet. Han har mange års erfaring med bruk av tester som verktøy for bruk ved psykologiske utviklingsprosesser. Jan Norman er autorisert i metoden «MTM II – når helse og økonomien teller». og er også kursleder for autorisasjonskurset.

Tore Hegstad

Org. psykolog - Cand psychol.

Tore Hegstad er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo (1989).

Tore har over 20 års erfaring som organisasjonspsykolog i store norske virksomheter (Posten og Gjensidige). Som konsulent jobber han med både nasjonale og internasjonale virksomheter innen arbeidsmiljøkartlegging, lederutvikling, konflikthåndtering og organisasjonsutvikling.

Tore er en faglig reflektert og utviklingsorientert konsulent, som sammen med kunden finner historien og veien videre. Han har tro på å gjøre ledere dyktige og kompetente i lederrollen, og er flink til å synliggjøre sammenhenger mellom detaljer i enheter til strategiske virkemidler. Tore samarbeider med NTNU mht. faglig utvikling av arbeidsmiljø, engasjement og analyser for kunder.

Tore er kursleder i metoden «MTM II – når helse og økonomien teller». (Stamina Census). Han er sertifisert i metoden «Faktaundersøkelse» som benyttes ved vanskelige personalsaker, konflikter, mobbing og trakassering. (arbeidsmiljøspesialistene.no)

Kristin Dille

Spesialist i organisasjonspsykologi - Cand psychol.

Kristin Dille er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo (1991).

Kristin har over 15 års erfaring som organisasjonspsykolog og konsulent og har jobbet med både nasjonale og internasjonale virksomheter innen medarbeiderutvikling, arbeidsmiljøkartlegging, lederutvikling, teamprosesser og organisasjonsutvikling. Hun har lang erfaring som coach og prosessveileder, og har vært prosessleder ved flere arbeidsmiljøkartlegginger.

Som konsulent bringer Kristin inn en prosessorientert tilnærming til utviklingsarbeid. Hun legger spesiell vekt på balansen mellom det å være en inkluderende, og samtidig utfordrende prosessleder som støtter frem læring og atferd hos den enkelte og i virksomheten.

Kristin har bred erfaring med utviklingsprosesser i store organisasjoner blant annet fra Universitetet i Oslo og fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har dessuten hatt ansvar for et lederutviklingsprogram i Statoil og har erfaring fra forskjellige bransjer. Kristin er autorisert i metoden «MTM II – når helse og økonomien teller».

Birgit Sørnes

Org. psykolog - Cand psychol.

Ruth Eva Gagliardi

Masters of Organisational Psychology.

I work with organisations to tackle times of transition and change and specialise in coaching for behavioural and mental shifts that make a difference.

I develop capability frameworks to ensure leadership development and growth. I develop and facilitate development programs that produce real and proven results in the organisations I work with.

I have created and implemented a number of initiatives in areas such as leadership development and talent management, organisational development, employability skills and individual coaching for performance.

An experienced and qualified psychologist I have wide-ranging experience in psychometric assessment and feedback, program development, coaching and group facilitation. I am passionate about health and well-being at work and strive to develop structures that individuals and groups can operate effectively within.

I lead research and development projects and I lead R&D processes and cultural change to help organisations tap into innovation.

Having worked in the Health, Education, Government and Private Industries in Europe, Asia and Australia I am able to bring richness of experience from a diverse background.

Whatever your organisation or personal circumstance, if you are committed to being the best you can be and creating a unique and rewarding workplace, I would love to connect with you.

Sølvi M. Nilsen

Spesialist i organisasjonspsykologi - Cand psychol.

Sølvi Nilsen er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo (1993). Sølvi har over 20 års erfaring som organisasjonspsykolog og konsulent. Hun har lang erfaring fra strategisk organisasjonsutvikling, lederutvikling og endringsledelse i ulike virksomheter og har jobbet som organisasjonspsykolog i virksomheter som Norsk Hydro, EDB Business Partner og HR Norge. Hun har bred erfaring og kompetanse på utvikling, implementering og oppfølging av prosesser og verktøy for leder- og medarbeiderutvikling, medarbeiderundersøkelser, konflikthåndtering og kulturutvikling både i norske og internasjonale miljøer.

Sølvi har også jobbet som prosjektleder med ansvar for endringsledelse i forbindelse med fusjonsprosesser og implementering av strategiske ledelsesverktøy i større og mindre organisasjoner, og som ekstern og intern konsulent/coach med oppdrag innen organisasjonsutvikling, leder- og teamutvikling. I tillegg har hun forsknings- og undervisningserfaring innen organisasjonspsykologi fra universitet og høyskoler, samt skrevet flere artikler innen ledelse og HR.

Sølvi er autorisert i metoden «MTM II – når helse og økonomien teller».

Audun Bredrup Petersen

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi

Audun Bredrup Petersen er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo (1992). Audun har lang erfaring fra ulike konsulentmiljø (Andersen Consulting, Statskonsult) og har de siste 11 årene vært organisasjonspsykolog hos Stamina. Som konsulent jobber han både med nasjonale og internasjonale virksomheter innen arbeidsmiljøkartlegging, management consulting, krisehåndtering, faktaundersøkelse, kulturforståelse og organisasjonsutvikling. Han har erfaring fra et bredt spekter av bransjer og fra landsdekkende virksomheter.

Audun har bred erfaring innen sitt fagfelt, og dekker både de svært komplekse og krevende problemstillinger samt enklere utfordringer hos kunden. Audun er en meget kunnskapsrik og trygg konsulent som tilnærmer seg utfordrende oppgaver med en ro og seriøsitet som skaper tillit hos de impliserte.

Audun er kursleder i metoden «MTM II – når helse og økonomien teller». (Stamina Census). Han er sertifisert i metoden «Faktaundersøkelse» som benyttes ved vanskelige personalsaker, konflikter, og påstander om mobbing og trakassering. (arbeidsmiljøspesialistene.no)

Ellen Gjul

Spesialist i klinisk samfunnspsykologi - Cand. psychol.

Ellen Gjul er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo (2001). Ellen har lang erfaring fra kommunal, statlig og privat virksomhet. Hun har ledet store prosjekter i kommunal, statlig og privat sektor. Hun er en tydelig, strukturert og engasjert person. Hun har de siste 3 årene vært organisasjonspsykolog hos Stamina. Som organisasjonspsykolog arbeider hun med arbeidsmiljøkartlegging, konflikthåndtering, lederutvikling og -coaching, krisehåndtering, teamutvikling og bistand ved endring/omstilling/nedbemanning. Hun har erfaring fra et bredt spekter av bransjer og fra landsdekkende virksomheter.

Ellen er en kunnskapsrik og engasjerende kursholder. Hun holder kurs og foredrag innen en rekke temaer knyttet til psykososialt arbeidsmiljø, som f.eks det gode arbeidsmiljø, lederrollen, jobbengasjement, stressmestring, konflikthåndtering, kommunikasjon, håndtering av mobbing i arbeidslivet, et arbeidsliv i endring, arbeid og psykisk helse, håndtering av vold og trusler i arbeidslivet, krisereaksjoner og –håndtering, den nødvendige samtalen m.m.

Ellen er sertifisert i medarbeiderundersøkelsen MTM II.

Kontakt oss

Snakk med oss

Census er del av 

Census Trondheim

Census Oslo