KURS - Arbeidsmiljø i grenseland - 3 timer

Vi er alle ansvarlige for å bidra til et godt og påregnelig arbeidsmiljø i egen virksomhet

 

Innhold:

  • Hvilke lover og regler gjelder for et arbeidsmiljø
  • Hvilket ansvar, rettigheter og plikter har arbeidsgiver / ledere
  • Hvilket ansvar, rettigheter og plikter har medarbeidere
  • Rolleavklaringer
  • Hvordan kan du bidra til å forebygge og håndtere uheldige forhold og hendelser (konflikter, mobbing og trakassering)

 

Deltakere:

  • Arbeidsgivere og ledere, vernetjeneste og tillitsvalgte, HR- og HMS-personell og medarbeidere

 

Pris:

  • Kr 15.000,- eks mva.

Leveres av org.psykologer / kliniske psykologer hos Census

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt – tilpasset bedriftens behov

Ta kontakt for informasjon

Autorisasjonskurs

Vi vektlegger overføring av kompetanse til våre kunder, og har meget god erfaring med ”train the trainer-modellen”.  Målet er å bistå og veilede interne konsulenter/ledere med å jobbe utviklingsorientert etter gjennomføring av ulike kurs.

Train the trainer-modellen omfatter kurs for autorisasjon, prosessveileder og ledere. I tillegg tilbys bedriftsinterne kurs spesielt tilrettelagt for tillitsvalgte og verneombud, HR- og HMS-rådgivere.

Selv om målet er at leder og medarbeidere skal klare å jobbe med MTM®  på egen hånd, vil det alltid være avdelinger og ledergrupper der problemene er komplekse og sammensatte. I disse tilfellene bør leder søke eksterne hjelpere, fortrinnsvis interne konsulenter fra stab eventuelt ekstern fagkompetanse. En slik situasjon krever at HR-/HMS-rådgivere i stab har mer kompetanse enn det lederne selv besitter på området, og våre kurs være en god start.

Kurset kjøres med jevne mellomrom.

Ta kontakt for informasjon

MTM II ® lederopplæring

Ledere skal i 80 -90 % av tilfellene lede utviklingsarbeidet i egen enhet uten bistand fra eksterne eller interne konsulenter, og ledere blir ansvarlige for å tilføre medarbeiderne kompetanse både på tematikk i MTM ® og hvordan man skaper entusiasme og medarbeiderskap. For at leder skal kunne nyttiggjøre seg arbeidsmiljøundersøkelsen MTM ® og tilføre sine medarbeidere kompetanse, tilbyr Stamina Census målrettet opplæring som tilfører ledere kunnskap.  MTM ® lederopplæring gjennomføres internt hos de enkelte virksomheter etter avtale.

Ta kontakt for infomrmasjon

Kontakt oss

Snakk med oss

Census er del av