Faktaundersøkelse

Les om konflikthåndtering her

Ved påstander om trakassering/ mobbing eller utilbørlig atferd (jf arbeidsmiljøloven § 4-3) vil det være nødvendig med en metode som ikke bare gir den sakkyndige best mulig informasjon, men som også ivaretar prinsippet om kontradiksjon, slik at rettsvernet ivaretas.

Psykologer fra Stamina Census har den nødvendige kunnskapen om både mennesker og reaksjonsmåter, juss/arbeidsmiljølov og metoden faktaundersøkelse til å kunne gjennomføre forsvarlig kartlegging med konklusjon.

Når

 

Påstander om mobbing/ trakassering/utilbørlig atferd, eventuelt pålegg fra arbeidstilsynet

     

Hensikt

 

Avklare mulige brudd på arbeidsmiljøloven i organisasjoner. Intervjuer med kontradiksjon for å belyse saken tilstrekkelig. Resulterer i sluttrapport som beskriver prosess, funn og konklusjon.

Tags: Faktaundersøkelse, Konflikthåndtering

Kontakt oss

Snakk med oss

Census er del av