KONFLIKTER OG KONFLIKTHÅNDTERING

Klikk for å laste ned som PDF – be om faglig bistand før konflikten kommer for langt

Konflikter er ubehagelige og ofte vanskelige å håndtere for ledere. Av og til kan de selv være en del av problemstillingen. Som regel ber ledere om faglig bistand først når konflikten har nådd et unødvendig høyt nivå.

Les mer …

Konflikthåndtering

Stamina Census tar høyde for at enhver konflikt er unik og sammensatt. Vi tilpasser arbeidsmetode og fremgangsmåte i en konflikthåndtering til den aktuelle konfliktens innhold og intensitet. Konfliktene kan være av ulik intensitet og alvorlighetsgrad og dette vil ha betydning for hvordan de bør håndteres. Virksomhetens vilje og evne til å håndtere konflikter på en skikkelig måte er avgjørende for det videre forløp og de involvertes opplevelse. 

Stamina Census har ansatte med spesialkompetanse på håndtering av komplekse samhandlingsutfordringer i bedrifter. Vi tilbyr analysetjenester, dybdeintervju, faktaundersøkelser, veiledning eller praktisk bistand i form av megling og andre metodiske tilnærminger til håndtering av ulike konfliktsituasjoner.

Det er vesentlig at virksomheten både forebygger og håndterer konfliktene, fordi erfaring viser at små konflikter som ikke håndteres kan utvikle seg og gi store skadevirkninger i virksomheten.

  • Harde/fastlåste personkonflikter vil over tid ofte lede til ”utbrenthet” og sykmelding.
  • Stor stressbelastning for de som er i konflikt
  • Forsurende for organisasjonen, kan noen ganger føre til to ”leire” som baksnakker hverandre
  • Konflikter kan være destruktive for produktiviteten i arbeidsgrupper
  • I og med at personkonflikter er helseskadelig over tid, er det ikke forenelig med kravet om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
  • Det kan fort utvikle seg til mobbing ved ulikt styrkeforhold

 

Kontakt oss

Snakk med oss

Census er del av