Medarbeiderskap

MTM II ® medarbeiderskap i praksis - MTM II ® Stamina Census bistår virksomheter i utøvelse av medarbeiderskap og organisasjonsutvikling i praksis gjennom vår forskningsbaserte medarbeiderundersøkelse (MTM II ®) og metode for gjennomføring. Våre medarbeidere bistår virksomhetene med veiledning, råd og tips slik at våre undersøkelser har en høy svarprosent, som bidrar til eierskap hos medarbeidere for resultatet i rapportene.

Stamina Census konsept og metodikk  tar utgangspunkt i medarbeiderundersøkelser som et viktig verktøy for utøvelse av medarbeiderskap og inkluderende arbeidsmiljø med gjensidig og forpliktende samarbeid mellom ledere og medarbeidere på alle nivå i virksomheten.

MTM II ® setter fokus på faktorer som forskning viser har stor betydning for medarbeiderskap; engasjement, arbeidsglede, helse og yteevne på jobben. MTM II ® inneholder tema som er viktig for et velfungerende arbeidsmiljø: Positive utfordringer, klart definert ansvar og forventninger, involvering og medbestemmelse, passe vanskelige og meningsfulle oppgaver, muligheter for kompetanseutvikling, kolleger som hjelper og støtter hverandre, at konflikter blir håndtert på en god måte, ledere som er tydelige om forventninger, bidrar til kompetanseutvikling og som opptrer rettferdig og støttende.

Vår arbeidsmetodikk legger opp til utøvelse av medarbeiderskap gjennom involvering og aktivt engasjement av ledere og medarbeidere i planlegging, gjennomføring og oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen. På denne måten gjøres medarbeiderundersøkelsen til et aktivt verktøy for ansvarliggjøring, forpliktende samarbeid og medarbeiderskap i praksis.

Det viktigste ved medarbeiderundersøkelser er å benytte resultatene aktivt for å skape utvikling og læring i organisasjonen. Stamina Census har spesialisert seg på hvordan resultatene fra medarbeiderundersøkelser kan bidra til å avdekke og å løse arbeidsmiljøproblemer, og å skape læring og utvikling på den enkelte avdeling og på organisasjonsnivå.

Ved oppfølging av rapportene har vår tilnærming fokus på medarbeidernes engasjement og eierskap til resultatet, og aktiv involvering av medarbeidere og ledere på alle nivå i arbeidet med det mål å videreutvikle og skape et inkluderende arbeidsmiljø.

Kontakt oss

Snakk med oss

Census er del av