MTM II ®

MTM IIMedarbeiderne er virksomhetens viktigste ressurs. 

Å ha ledere og medarbeidere som motiveres av sine arbeidsoppgaver og verdsetter sin egen virksomhet er gull verdt for arbeidsmiljø og resultater. MTM II ® er et verktøy som kan fortelle din bedrift i hvilken grad dette er tilfelle, og hvilke faktorer i arbeidsmiljøet som bidrar. 

MTM II ® fanger også opp faktorer som hemmer motivasjon og arbeidsglede, og som i verste fall kan skape belastning, slitasje og  et dårlig arbeidsmiljø.

Med MTM II ® får du en viktig kunnskap om tilstanden i bedriften og en metode for å påvirke det i riktig retning.

MTM II ® arbeidsmiljøundersøkelse er et meget anvendelig redskap når det gjelder kartlegging og vurdering av organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, jf. Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften.

For at MTM II ® skal være et godt utviklingsverktøy for ledere og medarbeidere kreves det en strukturert tilnærming til hva som skal måles, god forankring av prosjektet og ikke minst; oppfølging av gode og dårlige resultater i etterkant.

For utviklingsorienterte bedrifter vil MTM II ® benyttes for å:

  • 1 Tilføre kunnskap om og øke trivsel, helse og yteevne blant ledere og medarbeider
  • 2 Skape høyere effektivitet
  • 3 Tilføre leder og medarbeider verktøy for å avdekke og finne løsninger på opplevde problemer
  • 4 Bidra til medarbeiderskap
  • 5 Synliggjøre det som fungerer godt
  • 6 Forebygge konflikter
  • 7 Bedre arbeidsmåter
  • 8 Bygge en kultur preget av trygghet, tillit, åpenhet og ansvarlighet

Kontakt oss

Snakk med oss

Census er del av