Psykososialt arbeidsmiljø

CensusStamina 2 smallLes om vår MTM II

Organisasjonen din har et potensiale - engasjement bidrar til å hente det ut

Stamina Census hjelper virksomheter til å etablere et engasjerende arbeidsmiljø og bistår med å legge til rette for økt trivsel og produktivitet.

Human Capital - virksomhetens ansatte - er den viktigste ressursen du forvalter.  Medarbeidere representerer et stort potensiale som kan gi både økt effektivtet og overskudd i virksomheten.

Ny forskning viser at eierskap til arbeidsoppgavene, engasjement og påvirkningsmulighet er viktige suksessfaktorer for et produktivt og positivt arbeidsmiljø.

En arbeidsmiljøkartlegging er en temperaturmåler for nåsituasjonen og danner grunnlaget for videre organisasjonsutviking.  Census har verktøyene og fagfolkene som kartlegger utviklingsområder og deretter bistår med å legge til rette for økt trivsel og produktivitet.

Våre konsulenter hjelper virksomheten å målstyre innsatsen og tiltakene, slik at du får full effekt av innsatsen.

Kontakt oss

Snakk med oss

Census er del av